Ohutussüsteemid

Ohutussüsteemid on seadmete kompleksid, mis on ette nähtud inimeste ohutuse tagamiseks loodusjõudude toime vastu ning inimeste mittetahtliku kahjuliku tegevuse vastu.
Ohutussüsteemide alla kuuluvad:

• automaatne tulekahjusignalisatsioon
• gaaskustutussüsteemid
• veekustutussüsteemid
• pulberkustutussüsteemid
• evakuatsiooni süsteemid
• teavitussüsteemid
• turvavalgustuse süsteemid
• õekutse süsteemid
• vanurite ohutus ja häiresüsteemid

Eltron OÜ on üle 20 aasta maale toonud Honeywell ohutussüsteemide seadmeid.
Honeywell toodete alla kuuluvad:

• ESSER ATS süsteemid
• ESSER gaaskustutussüsteemid
• ESSER ohutussüsteemide haldustarkvara (Winmag)
• VARIODYNE evakuatsioonihelindus
• ACKERMANN õekutsesüsteemid (Clino, Systevo)
• ACKERMANN vanurite tervisliku seisundi monitooringu ja häiresüsteemid

Eltron OÜ tegeleb loetletud süsteemide maaletoomise, tootetoe, seadistuse, programmeerimise ja koolitustega. Koolituse läbinud süsteemiintegraator või paigaldusfirmad saavad osta meie ohutussüsteemide seadmeid otse Eltronist.

Küsi pakkumist