Ohutussüsteemid
Ohutussüsteemid on seadmete kompleksid, mis on ette nähtud inimeste ohutuse tagamiseks loodusjõudude toime vastu ning inimeste mittetahtliku kahjuliku tegevuse vastu. 
 Ohutussüsteemide alla kuuluvad: 
 •  automaatne tulekahjusignalisatsioon 
 •  gaaskustutus süsteemid 
 •  veekustutussüsteemid 
 •  pulberkustutussüsteemid 
 •  evakuatsiooni süsteemid 
 •  teavitussüsteemid 
 •  turvavalgustuse süsteemid 
 •  õekutse süsteemid
 •  vanurite ohutus ja häiresüsteemid 

Eltron OÜ on üle 18 aasta maale toonud Honeywell ohutussüsteemide seadmeid.
Honeywell toodete alla kuuluvad:
 •  ESSER ATS süsteemid 
 •  ESSER Gaaskustutussüsteemid 
 •  ESSER Ohutussüsteemide haldustarkvara (Winmag) 
 •  VARIODYNE evakuatsioonihelindus 
 •  ACERMANN õekutsesüsteemid (Clino, Systevo) 
 •  ACERMANN vanurite tervisliku seisundi monitooringu ja häiresüsteemid 
Eltron OÜ tegeleb loetletud süsteemide maaletoomise, tootetoe, seadistuse, programmeerimise ja koolitustega. Koolituse läbinud süsteemiintegraator või paigaldusfirmad saavad osta meie ohutussüsteemide seadmeid otse Eltronist. Ohutussüsteemide osas võtab Eltron OÜ aktiivselt osa ka projekteerimistegevusest nii projektide teatud osade koostamise kui ka projekteerijate koolitamise  osas.